Uusiutuvan energian teknologiat

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 18.06.2021
Enrollment ended: 22.08.2021
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 01.09.2021
Studies ended: 31.12.2021
Academy: Karelia University of Applied Sciences
Language: Finnish
Themes: Life cycle management, Energy, Climate and climate change, Sustainable development

Keskeinen sisältö:

– uusiutuvien energiateknologioiden toimintaympäristö ja kehitysnäkymät
– metsähake- ja pellettilämpökeskuksen mitoitus
– aurinkolämmitysratkaisut
– aurinkosähkön tuotantoratkaisut
– biokaasun tuotantoratkaisut
– pien- ja suurtuulivoiman tuotanto
– pien-CHP -sovellukset

Opintojakson toteutus perustuu verkkoluentoihin, sekä ohjattuihin ja itsenäisiin oppimistehtäviin.

Opinnot ovat YAMK-opintoja.