Aluemaantieteen perusteet – kesäopinnot

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 18.04.2022
Enrollment ended: 31.05.2022
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 01.05.2022
Studies ended: 31.10.2022
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Areas and area planning, Geopolicy, Natural sciences, Geography and geoinformatics, Population, Society, Environment

Maantiede on luonteensa mukaisesti alueellista; siinä tarkastellaan luonnon, kulttuurin, ihmistoiminnan ja yhteiskunnan vuorovaikutusta kokonaisvaltaisesti ja alueellisesti.

Kurssilla tutustutaan aluksi aluemaantieteen lähestymistapaan ja käsitteisiin. Lyhyen teoriaosuuden jälkeen työskennellään pienryhmissä ja laaditaan aluemaantieteellinen analyysi valitusta suuralueesta. Tämän jälkeen jokainen valitsee itseään kiinnostavan ilmiön ja tarkastelee sen alueellista vaihtelua globaalisti ja omalla suuralueella. Viimeisessä tehtävässä opiskelija käyttää aluemaantieteellistä analyysiä selittämään ilmiöön liittyviä alueellisia vuorovaikutuksia.

Kesäopinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina ja ne voi aloittaa aikaisintaan toukokuussa.

Opintojakso on osa maantieteen perusopintoja 25 op ja sen voi sisällyttää osaksi niitä (perusopinnot alkavat seuraavan kerran syyskuussa 2022).