CNS-P2 Osuuskuntaoikeus I

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 17.07.2020
Enrollment ended: 07.09.2020
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 31.08.2020
Studies ended: 18.10.2020
Academy: University of Helsinki Open University
Language: Finnish
Themes: Legislation, Economy and business, Society

Osuuskuntaoikeuden keskeiset piirteet:
– vuoden 1901 osuustoimintalaista vuoden 2013 osuuskuntalakiin
– osuuskuntalain suhde osakeyhtiölakiin
– osuuskunnan keskeiset sidosryhmät ja niiden väliset suhteet
– keskeiset osuuskuntaoikeudelliset periaatteet
– osuuskunnan perustaminen ja alkurahoituksen hankkiminen
– vallan ja vastuun jakaminen osuuskunnassa, osuuskunnan toimielimet
– jatkorahoituksen hankkiminen
– tilinpäätös, tilintarkastus ja varojen käyttö
– yritysjärjestelyt
– taloudelliset vaikeudet ja toiminnan lopettaminen