CNS-P3 Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 11.09.2020
Enrollment ended: 02.11.2020
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 26.10.2020
Studies ended: 13.12.2020
Academy: University of Helsinki Open University
Language: Finnish
Themes: Legislation, Economy and business, Society

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää osuustoimintaa ja sen erityispiirteitä liiketoimintana erilaisissa yritysmuodoissa. Opiskelija hahmottaa, kuinka osuustoiminnan vahvuuksia ja kilpailuetuja hyödynnetään erilaisissa osuuskunnissa, keskinäisissä yhtiöissä, yhteiskunnallisissa yrityksissä ja muissa liiketoimintaratkaisuissa.