Ekologian perusteet

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 19.09.2020
Enrollment ended: 03.11.2020
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 03.11.2020
Studies ended: 25.11.2020
Academy: University of Helsinki Open University
Language: Finnish
Themes: Ecosystems, Organisms, Natural sciences, Forests, Water

Opintojakson ydinaines muodostuu seuraavista teemoista: populaatioiden vaihtelut, populaatioiden sääntely, eliöyhteisöt, lajien väliset vuorovaikutukset, elinkierrot, sopeumat, luonnonsuojelu, ekosysteemit, vesien ekologia.