Elinkaariajattelu

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 19.07.2020
Enrollment ended: 04.09.2020
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 02.09.2020
Studies ended: 30.10.2020
Academy: University of Helsinki Open University
Language: Finnish
Themes: Life cycle management, Waste management, Sustainable development, Circular economy

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää, mikä on elinkaari ja miksi elinkaaresta on tarvetta puhua
  • tietää, miten voi saada tietoa ja selvittää tietoa elinkaaresta
  • tietää, miten elinkaarilaskentaa tehdään, mitä menetelmiä on ja miten tuloksiin pitää suhtautua.
  • osaa laskea elinkaarenaikaista luonnonvarojen käyttöä MIPS-menetelmällä ja tietää mihin sitä voi soveltaa
  • osaa suhteuttaa elinkaaren eri vaiheita toisiinsa ja tietää, miten elinkaareen voidaan vaikuttaa yrityksissä ja kulutuksessa
  • tietää, miksi ja mitä tarvitsee tietää ja tiedostaa elinkaaresta, vaikkei laskisikaan yksityiskohtia.