Elinkaariajattelu

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begins: Starting date is not defined.
Enrollment ended: 02.09.2021
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 02.09.2021
Studies ended: 05.11.2021
Academy: University of Helsinki Open University
Language: Finnish
Themes: Life cycle management, Sustainable development

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää elinkaarianalyysin peruskäsitteet
  • työskennellä ryhmässä
  • yhdistää monitieteistä ympäristötietoa