Geoinformatiikan perusteet

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 01.12.2021
Enrollment ended: 19.12.2021
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 03.01.2022
Studies ended: 13.03.2022
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Areas and area planning, Natural sciences, Geography and geoinformatics, Society, Environment

Sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat paikkatietoalan sovellukset yhteiskunnassa, paikkatietoaineistot Suomessa, kartanteon ja kartografian kehitys, karttaprojektiot ja koordinaattijärjestelmät, kenttämittaus ja kaukokartoitus, tietokannat ja tilastot, paikkatietojärjestelmät (GIS) ja -ohjelmistot, paikannustekniikat ja -sovellukset, paikkatietoanalyysit ja paikkatiedon tulkinta, viestintä ja visualisointi sekä internetkartat ja karttapalvelut. Kurssilla käytetään pääasiassa avoimia paikkatieto-ohjelmistoja (QGIS) ja avoimia verkkopalveluita.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää paikkatietoalan merkityksen ja tietää mitä paikkatietoaineistoja yhteiskunnassa on, osaa geoinformatiikan keskeiset käsitteet ja hallitsee perusmenetelmät. Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää mistä lähteistä paikkatietoa voi hakea, millaista tieto on, miten paikkatietoa voi itse kerätä, kuinka sitä käsitellään ja tulkitaan, tuotetaan, analysoidaan ja visualisoidaan karttoina ja tilastoina paikkatieto-ohjelmistolla (QGIS). Hän osaa kuvata keskeisiä paikkatiedon sovelluksia yhteiskunnassa ja ymmärtää miten paikkatieto liittyy maantieteelliseen tutkimukseen.