Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 02.12.2022
Enrollment ended: 30.12.2022
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 02.01.2023
Studies ended: 26.02.2023
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Areas and area planning, Natural sciences, Geography and geoinformatics, Society, Environment

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia teemoja:

 • Paikkatieto ja älykkäät sijaintitietoon perustuvat ratkaisut yhteiskunnassa
 • Avoimet paikkatietoaineistot ja -palvelut
 • Paikkatietojärjestelmät (GIS) ja -ohjelmistot
 • Paikkatiedon hallinta ja tulkinta sekä paikkatietoanalyysit
 • Paikkatiedon visualisointi
 • Karttaprojektiot ja koordinaattijärjestelmät
 • Kenttämittaus ja kaukokartoitus
 • Paikannustekniikat ja -sovellukset

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa kuvata mitä digitaalinen paikkatieto on ja käyttää paikkatiedon peruskäsitteitä
 • osaa etsiä ja arvioida avointa paikkatietoa, sekä hallita ja analysoida sijaintitietoa paikkatieto-ohjelmistoissa (GIS) ja -palveluissa.
 • tunnistaa yhteiskunnassa hyödynnettäviä älykkäitä paikkatietoon perustuvia ratkaisuja
 • osaa visualisoida paikkatietoa karttoina noudattaen kartografisen viestinnän perusperiaatteita