Green Care II luontoperustaisten palveluiden ohjausosaaminen

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 08.04.2021
Enrollment ended: 25.04.2021
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 10.05.2021
Studies ended: 31.07.2021
Academy: Karelia University of Applied Sciences
Language: Finnish
Themes: Well-being, Services, Risk management, Society, Environment

Tutustut monipuolisesti luontoperustaisen toiminnan ohjauksen mahdollisuuksiin eri asiakasryhmille. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan oman ammattialasi luontoperustaista toimintaa. Teet suunnitelman ja turvallisuussuunnitelman yksilö- ja ryhmäohjaukseen. Etsit kohderyhmän ja ympäristön toteutukselle, otat selvää toimintaympäristöön kohdistuvista säännöistä ja luvista. Opit käyttämään arviointimenetelmiä oman toimintasi reflektoinnin ja kehittämisen tukena.

Opintojakso on jatko-osa opintojaksolle Green Care perusteet 5 op.