Hiilenkierto ja vähähiilinen ruokaketju

ECTS credits: 2
Course is open: No
Enrollment begun: 09.09.2021
Enrollment ended: 03.01.2022
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 10.01.2022
Studies ended: 13.03.2022
Academy: Seinäjoki University of Applied Sciences
Language: Finnish
Themes: Agriculture, Food and nutrition

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• Tunnistaa hiilenkiertoon liittyvät tekijät (fotosynteesi ja ilmakehän hiili)
• Tunnistaa hiilenkiertoon ja sidontaan liittyviä reunaehtoja erityisesti ruokaketjussa
• Ymmärtää perusteet hiilijalanjäljen laskennasta
• Osaa nimetä ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia ruokaketjussa ja osaa listata siihen sopeuttavia toimia
• Osaa kansainvälisten ilmastosopimusten ja EU:n maatalouspolitiikan vaikutukset ruokaketjun kehittämisessä