Johdanto Suomen metsätalouteen

ECTS credits: 3
Course is open: No
Enrollment begun: 02.01.2022
Enrollment ended: 20.02.2022
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 01.03.2022
Studies ended: 31.05.2022
Academy: Karelia University of Applied Sciences
Language: Finnish
Themes: Forests

Keskeinen sisältö:

  • Suomen metsävarat ja niiden käyttö
  • Metsänhoidon menetelmät
  • Metsätalouden toimijat
  • Puunostajat ja metsätalouden palveluiden tarjoajat
  • Metsäteknologian valmistajat
  • Käytännön puunkorjuu