Johdatus maantieteeseen – kesäopinnot

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 18.04.2022
Enrollment ended: 31.05.2022
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 01.05.2022
Studies end: 31.10.2022
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Areas and area planning, Sustainable development, Natural sciences, Geography and geoinformatics, Society, Environment

Maantiede on luonteensa mukaisesti alueellista; siinä tarkastellaan luonnon, kulttuurin, ihmistoiminnan ja yhteiskunnan vuorovaikutusta kokonaisvaltaisesti ja alueellisesti.

Opintojakson aikana opiskelija omaksuu tiedot koskien maantieteen luonnetta (ontologia, epistemologia ja metodologia), maantieteen kehitystä sekä maantieteen keskeisiä kysymyksenasetteluja. Opiskelija tutustuu maantieteen ajankohtaiseen tutkimukseen Turun yliopistossa.

Kesäopinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina ja ne voi aloittaa aikaisintaan toukokuussa.

Opintojakso on osa maantieteen perusopintoja 25 op ja sen voi sisällyttää osaksi niitä (perusopinnot alkavat seuraavan kerran syyskuussa 2022).