Kemian perusteet

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 21.07.2018
Enrollment ended: 03.09.2018
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 03.09.2018
Studies ended: 19.10.2018
Academy: University of Helsinki Open University
Language: Finnish
Themes: Chemistry

Opintojaksolla käydään läpi kemian perusteita ja opintojakso sopii hyvin myös kemian perusteiden kertaamiseen ja täydentämiseen.