Kestävä johtajuus

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 18.06.2021
Enrollment ended: 29.08.2021
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 06.09.2021
Studies ended: 31.12.2021
Academy: Karelia University of Applied Sciences
Language: Finnish
Themes: Well-being, Sustainable development, Services

Kestävän johtajuuden tavoitteena on luoda kestävää hyvinvointia turvallisessa, osallisuutta edistävässä ja moniarvoisessa yhteiskunnassa, jossa kaikki kantavat vastuuta ympäristöstä. Opintojakson teemana on kestävä kehitys, jota tarkastellaan eri näkökannoista. Näkökannat ovat: 1) ekologinen/ympäristöllinen, 2) taloudellinen ja 3) sosiaalinen/yhteiskunnallinen. Opintojakso on YAMK-opintoja.