Kestävä kehitys, kasvatus ja koulutus

ECTS credits: 4
Course is open: No
Enrollment begun: 10.08.2021
Enrollment ended: 19.08.2021
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 24.08.2021
Studies ended: 31.01.2022
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Education, Sustainable development, Culture, Society, Environment

Sisältö:

  • kestävän kehityksen, ekologisen kulttuurin ja elämäntavan perusteet ja niiden vaatimat muutokset
  • kasvatuksen ja koulutuksen (ja uudelleen oppimisen) merkitys kestävän kehityksen ja ekologisempien elämäntapojen omaksumisen edistämisessä

Kurssin yhtenä keskeisenä tavoitteena on antaa eväitä opiskelijalle myös sen pohtimiseen, millaisia muutoksia oppimis- ja opetuskulttuurissamme ja yleisesti kasvatusjärjestelmän eri instituutiossa tulisi tapahtua tällaisen muutoksen ja paremman ja kestävämmän tulevaisuuden mahdollistamiseksi.