Kestävyys.nyt Kestävän kehityksen peruskurssi

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 29.01.2021
Enrollment ended: 28.02.2021
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 17.03.2021
Studies ended: 19.05.2021
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Ecosystems, Climate and climate change, Sustainable development, Circular economy, Natural sciences, Politics and strategies, Society, Environment

Kestävyys.nyt on Climate University -yhteistyössä järjestettävä kandidaatti-tason peruskurssi kaikille kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksesta kiinnostuneille. Kestävän kehityksen periaatteet nivotaan yhteen 1,5 asteen ilmastotavoitteen kanssa.

Kurssi tarjoaa tukevan tietopaketin kestävän kehityksen käsitteestä ja sen ekologisista, sosiaalisista, taloudellisista ja kulttuurisista ulottuvuuksista sekä näiden välisistä yhteyksistä ja jännitteistä. Kurssin läpi kulkeva eettinen näkökulma luo pohjan tarkastella kestävää kehitystä myös poliittisena ja normatiivisena käsitteenä. Kurssi painottaa myös toimijuuden merkitystä sekä yksilön erilaisia rooleja. Opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus tarkastella oman elämäntapansa kestävyyttä yksilöllisten valintojen näkökulmasta, mutta toisaalta kestävyys- ja ilmastohaasteet esitetään myös rakenteellisena ja systeemisenä ongelmana. Käytännön esimerkit ja case-kuvaukset havainnollistavat kestävyyshaasteita ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.