Klimatologia

ECTS credits: 3
Course is open: No
Enrollment begun: 08.11.2021
Enrollment ended: 19.11.2021
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 22.11.2021
Studies ended: 20.12.2021
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Climate and climate change, Natural sciences, Geography and geoinformatics, Environment

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään seuraavia klimatologian aihepiirejä: ilmakehä ja energia; kosteus ja pilvet; sade ja haihdunta; ilmavirtaukset; valtameren ilmastokytkennät; sääsysteemit; paikallisilmastot; globaalit ilmastoluokitukset sekä ilmastonmuutos.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee maapallon ilmastojärjestelmää säätelevät tekijät ja ilmastojen alueelliset piirteet.
  • tuntee pääpiirteissään ilmastoja ja sääilmiöitä ohjaavien prosessien toiminnan
  • kykenee analysoimaan prosessien ja ilmiöiden välisiä vuorovaikutuksia ja muodostamaan laajoja kokonaisuuksia kuten ilmastoluokkia ja -alueita
  • osaa arvioida ihmisen vaikutuksia maapallon ilmastojärjestelmään eri mittakaavatasoilla
  • pystyy analysoimaan ilmaston ja sen muutoksen merkityksiä yhteiskunnille kestävän kehityksen eri näkökulmista.