Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet

ECTS credits: 3
Course is open: No
Enrollment begun: 01.08.2019
Enrollment ended: 10.05.2020
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 01.08.2019
Studies ended: 31.07.2020
Academy: University of Jyväskylä Open University
Language: Finnish
Themes: Agriculture, Areas and area planning, Ecosystems, Life cycle management, Sustainable development, Natural resources, Geography and geoinformatics, Forests, Politics and strategies, Water, Society, Environment

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa, mitä luonnonvarat ovat sekä luokitella niitä yleisesti käytettyihin luonnonvarojen kategorioihin. Opiskelija osaa kuvata kestävyyden sekä kestävän kehityksen eri osa-alueita ja hahmottaa niiden sijoittumisen kansainväliseen sekä kansalliseen ympäristön ja kestävän kehityksen hallintaan. Opiskelija osaa kertoa keskeisten kotimaisten toimijoiden rooleista kestävän kehityksen hallinnassa. Opiskelijalla on perusymmärrys luonnonvarojen käytön aiheuttamista kestävyysongelmista sekä haittojen ja hyötyjen mittaamisesta ja seurannasta. Hän pystyy kuvaamaan uusiutuvien luonnonvarojen käytön yhteiskunnallisia ja taloudellisia ulottuvuuksia ja ymmärtää luonnonvarojen tuotannon yleiset perusteet. Opiskelijalla on valmius perehtyä syvällisemmin eri ekosysteemityyppien luonnonvarojen tuotantoon.