Luonnonvarojen maantiede

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begins: 02.12.2022
Enrollment ends: 02.03.2023
Link to enrollment: Click to open
Studies start: 03.04.2023
Studies end: 07.05.2023
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Agriculture, Energy, Sustainable development, Natural sciences, Natural products and materials, Natural resources, Geography and geoinformatics, Forests, Food and nutrition, Water, Environment

Opintojaksolla perehdytään eri tyyppisten luonnonvarojen muodostumiseen, esiintymiseen, käyttöön, tuotantoprosesseihin, tuottajiin ja kuluttajiin, saatavuuteen ja riittävyyteen sekä hallintaan ja säätelyyn.

Opintojaksossa on neljä temaattista osiota:

  1. Luonnonvarojen luokittelu ja määrittely sekä merkitys kestävän kehityksen näkökulmasta
  2. Epäorgaaniset luonnonvarat
  3. Orgaaniset luonnonvarat
  4. Luonnonvarojen väliset vuorovaikutukset (erityisesti yhteydet veden ja energian kulutukseen sekä aineettomiin luonnonvaroihin ja luonnon palveluihin)

Opintojaksoon sisältyy myös luonnonvarojen vertailutehtävä, jonka avulla opiskelija syventää osaamistaan.