Luonnonvarojen maantiede – kesäopinnot

ECTS credits: 4
Course is open: No
Enrollment begun: 19.04.2021
Enrollment ended: 31.05.2021
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 02.05.2021
Studies ended: 31.10.2021
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Sustainable development, Culture, Natural sciences, Natural products and materials, Natural resources, Geography and geoinformatics, Forests, Politics and strategies, Food and nutrition, Water, Population, Society, Environment

Sisältö

Opintojaksolla luonnonvaroja käsitellään niiden muodostumisen, esiintymisen, käytön, tuotantoprosessin, tuottajien, kuluttajien, saatavuuden ja riittävyyden, hallinnan ja säätelyn sekä yhteiskunnallisen merkittävyyden näkökulmista. Luentosarjan alussa tutustutaan luonnonvarojen määrittelyyn ja luokitteluun sekä tuotannon ja käytön malleihin ja hallintaan. Luennoilla luonnonnvarat jaotellaan orgaanisiin ja epäorgaanisiin luonnonvaroihin ja lisäksi energiavaroja tarkastellaan erikseen omana ryhmänään.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä ja luokitella luonnonvaroja monista lähtökohdista
  • osaa analysoida, arvioida ja vertailla luonnonvaroja eri näkökulmista
  • ymmärtää luonnonvarojen keskeisen roolin kestävän kehityksen näkökulmasta
  • osaa etsiä tietoa ja tilastoja luonnonvaroista
  • osaa esittää tietoa karttoina, diagrammeina ja taulukoina
  • osaa kirjoittaa tieteellistä asiatekstiä ja käyttää maantieteen lähdeviittausjärjestelmää

Kesällä opinnot voi aloittaa oman aikataulun mukaan aikaisintaan toukokuussa.