Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 16.08.2021
Enrollment ended: 02.09.2021
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 06.09.2021
Studies ended: 22.10.2021
Academy: University of Helsinki Open University
Language: Finnish
Themes: Ecosystems, Climate and climate change, Sustainable development, Natural sciences, Natural resources, Population, Society, Environment

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija tuntee ihmiskunnan ja biosfäärin välisen vuorovaikutuksen historian pääpiirteet.
  • Opiskelija osaa jäsentää tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet ympäristöongelmien ratkaisemisen onnistumiseen/epäonnistumiseen ja osaa arvioida niitä eri näkökulmista.
  • Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa ympäristötieteiden keskeisiä käsitteitä.
  • Opiskelija osaa toimia ryhmässä ja esittää ryhmätyön tuloksia.
  • Opiskelija kykenee tiivistämään ympäristötieteellistä tietoa.