Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begins: 10.08.2022
Enrollment ends: 08.09.2022
Link to enrollment: Click to open
Studies start: 12.09.2022
Studies end: 30.10.2022
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Agriculture, Energy, Climate and climate change, Waste management, Sustainable development, Circular economy, Natural sciences, Natural resources, Forests, Politics and strategies, Food and nutrition, Water, Population, Environment

Maapallon väestönkasvun nopeus ja alueelliset erot, väestönkasvun rajoittaminen; globaali maankäyttö; ilmaston- ja ilmansuojelu; biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen; luonnonvarojen riittävyys koko ihmiskunnan väestönkasvun ja talouskasvun säätelijänä; eroosio ja aavikoituminen; vesivarat; ravinnontuotanto sekä ravinnon määrällinen ja laadullinen puute; kalastus ja vesiviljely; metsävarat; uusiutumattomat raaka-aineet; energialuonnonvarat ja energiantuotannon ympäristövaikutukset; jätteet ja niiden hyödyntäminen, kestävä kulutus ja kiertotalous; kansainvälinen ympäristönsuojeluyhteistyö.

Tavoitteet: opiskelijan perehdyttäminen keskeisiin maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, luonnonvarakysymyksiin ja kansainväliseen ympäristöyhteistyöhön.

Opintojakso on osa ympäristötieteen perusopintoja 25 op ja sen voi sisällyttää osaksi niitä.