Maantieteen perusopinnot

ECTS credits: 25
Course is open: No
Enrollment begun: 23.08.2021
Enrollment ended: 03.09.2021
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 06.09.2021
Studies ended: 22.05.2022
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Areas and area planning, Geopolicy, Climate and climate change, Sustainable development, Natural sciences, Natural products and materials, Natural resources, Geography and geoinformatics, Population, Society

Maantiede on luonteensa mukaisesti aluetutkimusta; siinä tarkastellaan luonnon, kulttuurin, ihmistoiminnan ja yhteiskunnan vuorovaikutusta kokonaisvaltaisesti ja alueellisesti. Opinnoissa tutustutaan myös geoinformatiikan menetelmiin havainnollistaa alueellista tietoa.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
Geoinformatiikan perusteet 5 op
Luonnonvarojen maantiede 4 op
Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 op
Johdatus maantieteeseen 5 op
Aluemaantieteen perusteet 5 op
Klimatologia 3 op

Myös yksittäisiä opintojaksoja on tarjolla.