Metsäenergia

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 02.01.2022
Enrollment ended: 30.04.2022
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 17.01.2022
Studies end: 31.07.2022
Academy: Karelia University of Applied Sciences
Language: Finnish
Themes: Energy, Climate and climate change, Sustainable development, Natural resources, Forests, Economy and business, Environment

Opinnot suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina oman aikataulun mukaan.

Opintojakso sisältää seuraavat osa-alueet:
Metsäenergian alueellinen korjuupotentiaali
Metsähakkeen käyttökohteet
Metsäpolttoaineiden ominaisuudet ja laatuvaatimukset
Hakkeen energiasisältö
Energiapuun korjuun suunnittelu pienpuukohteilla
Pienenergiapuun hankintaketjun teknologiat ja kustannusrakenne
Energiapuun mittaus
Energiapuun korjuun suunnittelu päätehakkuukohteilla
Latvusmassan ja kantopuun hankintaketjujen teknologiat ja kustannusrakenne
Konekustannuslaskenta energiapuun korjuukoneiden osalta