Monitieteinen ympäristötutkimus -tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 20.09.2021
Enrollment ended: 03.11.2021
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 03.11.2021
Studies ended: 17.12.2021
Academy: University of Helsinki Open University
Language: Finnish
Themes: Ecosystems, Organisms, Climate and climate change, Sustainable development, Legislation, Natural sciences, Natural resources, Geography and geoinformatics, Forests, Politics and strategies, Food and nutrition, Water, Society, Environment

Opintojakson suoritettuasi

  • ymmärrät ympäristötutkimuksen kentän laajuuden
  • tunnistat eri tieteenaloilla käytettäviä tapoja tuottaa tieteellistä ympäristötietoa
  • ymmärrät keskeisimmät ympäristötutkimuksen käsitteet ja osaat käyttää niitä ympäristökysymysten kuvaamisessa
  • osaat etsiä ja käsitellä ympäristöä koskevaa tieteellistä tietoa, jäsentää sitä ja koostaa ympäristökatsauksen itsenäisesti tai ryhmässä.