Näkökulmia biotalouteen (Perspectives to bioeconomy, UEF)

ECTS credits: 6
Course is open: No
Enrollment begins: Starting date is not defined.
Enrollment ends: Ending date is not defined.
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 05.10.2017
Studies ended: 30.05.2018
Academy: University of Eastern Finland Open University
Language: English and Finnish
Themes: Agriculture, Areas and area planning, Ecosystems, Energy, Circular economy, Natural products and materials, Natural resources, Forests, Politics and strategies, Economy and business, Society, Environment

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee biotalouden perusteet eri näkökulmista ja ymmärtää biotalouden ja metsäbiotalouden laajoja kansainvälisiä temaattisia kokonaisuuksia.

Opintojaksolle on jatkuva haku, ja sen voi suorittaa sekä suomeksi että englanniksi.  /The course is offered both in English and Finnish.