Peltoviljelyn perusteet

ECTS credits: 6
Course is open: No
Enrollment begun: 04.01.2021
Enrollment ended: 31.05.2021
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 07.01.2021
Studies ended: 31.07.2021
Academy: JAMK University of Applied Sciences
Language: Finnish
Themes: Agriculture, Food and nutrition

Saat kokonaiskuvan viljojen tuotannosta: rehuviljat, maalajit, peltojen kastelu, peltojen kuivatus, peltojen kalkitus, lannoituksen perusteet, kasvisuojelun perusteet.