Ympäristötieteen perusopintojen kirjallisuustentti

ECTS credits: 4
Course is open: No
Enrollment begins: Starting date is not defined.
Enrollment ends: Ending date is not defined.
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 02.11.2016
Studies ended: 03.04.2017
Academy: University of Helsinki Open University
Language: Finnish
Themes: Ecosystems, Life cycle management, Organisms, Waste management, Sustainable development, Circular economy, Legislation, Natural resources, Risk management, Society, Environment

Tämän opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään perusteet suomalaisen metsä- ja vesiluonnon sekä maatalousympäristöjen lajiston ja elinympäristöjen monimuotoisuudesta, näihin vaikuttavista tekijöistä sekä mahdollisuuksista ja keinoista niiden kestävään käyttöön.