Tilastotieteen perusteet

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begins: Starting date is not defined.
Enrollment ends: Ending date is not defined.
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 25.09.2017
Studies ended: 24.12.2017
Academy: University of Vaasa Open University
Language: Finnish
Themes: Natural sciences, Economy and business, Society

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija taitaa tilastollisen aineiston esittämisen ja tuntee tilastollisen päättelyn perusteet. Kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija deskriptiviseen tilastotieteeseen, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tilastolliseen päättelyyn.