Vesi ja vesistöt

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 01.08.2019
Enrollment ended: 19.04.2020
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 01.08.2018
Studies ended: 31.07.2019
Academy: University of Jyväskylä Open University
Language: Finnish
Themes: Ecosystems, Organisms, Sustainable development, Circular economy, Natural sciences, Natural resources, Risk management, Food and nutrition, Water, Environment

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää järviin ja meriin liittyvät peruskäsitteet, veden kemialliset ja fysikaaliset muuttujat, vesien ravintoverkkojen perusrakenteet, vesien taloudellisen hyödyntämisen perusperiaatteet sekä vesistöjä uhkaavat ympäristöongelmat.