Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede – kesäopinnot

ECTS credits: 3
Course is open: No
Enrollment begun: 18.04.2022
Enrollment ended: 31.05.2022
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 01.05.2022
Studies end: 31.10.2022
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Geopolicy, Sustainable development, Natural sciences, Geography and geoinformatics, Politics and strategies, Population, Society, Environment

Sisältö

Poliittisen maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen kehitys, historia, keskeisimmät käsitteet, tutkimusteemat ja suuntaukset.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä ja selittää:

  • yhteiskuntamaantieteen ja poliittisen maantieteen historiaa ja kehitystä;
  • yhteiskuntamaantieteen ja poliittisen maantieteen keskeisimpiä teorioita, suuntauksia, käsitteitä ja tutkimusteemoja.

Kesäopinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina ja ne voi aloittaa oman aikataulun mukaan aikaisintaan toukokuussa.