Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede

ECTS credits: 3
Course is open: No
Enrollment begun: 02.12.2021
Enrollment ended: 11.03.2022
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 14.03.2022
Studies ended: 17.04.2022
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Geography and geoinformatics, Politics and strategies, Society, Environment

Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat yhteiskuntamaantieteen ja poliittisen maantieteen keskeisiin teorioihin, tutkimusteemoihin ja käsitteisiin. Painotus on arkisissa tiloissa, käytännöissä ja valtasuhteissa sekä alue- ja hallintorakenteisiin liittyvissä prosesseissa.