Ympäristötieteen kirjallisuus

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begins: 10.08.2022
Enrollment ends: 30.12.2022
Link to enrollment: Click to open
Studies start: 12.09.2022
Studies end: 31.05.2023
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Areas and area planning, Ecosystems, Climate and climate change, Sustainable development, Circular economy, Natural sciences, Natural resources, Politics and strategies, Risk management, Society, Environment

Opintojaksolla on kaksi osaamistavoitetta: toisaalta perehtyminen kirjoitelman avulla johonkin ympäristönsuojelun erityiskysymykseen, sen taustoihin ja ratkaisumahdollisuuksiin, toisaalta ympäristötieteen laajojen kokonaisuuksien hallinta loppukuulustelun avulla.

Opintojakso sisöltyy ympäristötieteen perusopintoihin 25 op, ja sen voi suorittaa myös yksittäisenä opintojaksona. Opintojakso on suoritettavissa läpi lukuvuoden, alkaen 12.9.2022.