Ympäristö ja yhteiskunta

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begins: 10.08.2022
Enrollment ends: 27.10.2022
Link to enrollment: Click to open
Studies start: 31.10.2022
Studies end: 18.12.2022
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Sustainable development, Legislation, Economy and business, Communication, Population, Society, Environment

Ihmisen ja luonnon suhde; ympäristöpolitiikka; ympäristötalous; ympäristökonfliktit; ympäristöviestintä; ympäristöpsykologia ja -etiikka. Kurssilla perehdytään lisäksi ympäristöoikeuden keskeisiin osa-alueisiin (ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu, kulttuuriperinnön suojelu, osittain maankäyttö ja rakentaminen). Kurssilla käsitellään myös osallistumiseen liittyvää sääntelyä, ympäristöoikeudellisia periaatteita sekä ympäristöhallintoa.

Tavoitteet: Opiskelijan perehdyttäminen ympäristönsuojeluun yhteiskunnallisena ilmiönä sekä Suomen nykyiseen ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja hallintoon.

Opintojakso on osa ympäristötieteen perusopintoja 25 op ja sen voi sisällyttää osaksi niitä.