Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begins: 02.12.2022
Enrollment ends: 17.03.2023
Link to enrollment: Click to open
Studies start: 20.03.2023
Studies end: 21.05.2023
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Ecosystems, Life cycle management, Organisms, Energy, Sustainable development, Natural sciences, Natural resources, Forests, Water, Environment

Sisältö

Ekologian perusteet; ekologian käsitteiden soveltaminen ympäristönsuojelussa; luonnon sopeutuminen ihmisen aiheuttamiin ympäristömuutoksiin; uhanalaisuuden käsite ja uhanalaisuusluokat; suojelubiologian perusteet; alkuperäisen luonnon suojelu Suomessa ja muualla.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija ympäristöekologian ja suojelubiologian tutkimusaloihin ja peruskäsitteisiin sekä käytännön luonnonsuojelutyöhön Suomessa ja muualla.

Opintojakso on osa ympäristötieteen perusopintoja 25 op ja sen voi sisällyttää osaksi niitä.