Ympäristöestetiikan perusteet

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 09.12.2017
Enrollment ended: 23.01.2018
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 23.01.2018
Studies ended: 15.04.2018
Academy: University of Helsinki Open University
Language: Finnish
Themes: Ecosystems, Organisms, Well-being, Natural sciences, Population, Society, Environment

Luonnon ja kulttuurisen ympäristön herättämiin kysymyksiin tutustuminen laajentaa käsitystä esteettisten ilmiöiden alasta: se ei rajoitu vain taidemaailmaan vaan ulottuu kaikkeen kulttuuriin samoin kuin luontoon. Opintojakson suorittaminen tarjoaa myös mahdollisuuden pohtia estetiikan ja luonnontieteiden yhteyksiä. Opit arvioimaan, mikä rooli luonnontieteellisellä tiedolla on luonnon esteettisessä tarkastelussa.