Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 06.12.2020
Enrollment ended: 19.01.2021
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 19.01.2021
Studies ended: 17.03.2021
Academy: University of Helsinki Open University
Language: Finnish
Themes: Legislation, Forests, Politics and strategies, Society, Environment

Lainsäädännön osalta keskitytään soveltuvin osin hallintolainsäädäntöön, ympäristön pilaantumisen torjuntaan, luonnonsuojeluun, vesiensuojeluun, vastuuseen jätteistä ja jätehuollosta sekä YVA-prosessiin.