Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 02.12.2021
Enrollment ended: 17.01.2022
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 18.01.2022
Studies ended: 13.03.2022
Academy: University of Helsinki Open University
Language: Finnish
Themes: Areas and area planning, Waste management, Circular economy, Legislation, Politics and strategies, Society, Environment

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • ympäristöoikeuden yleiset periaatteet
  • ympäristöhallinnon päätöksenteon perusteet ja hallintomenettelyt
  • keskeisen ympäristölainsäädännön
  • soveltaa ympäristölainsäädäntöä käytäntöön
  • hankkia itsenäisesti ympäristöoikeudellista tietoa.