Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 25.11.2018
Enrollment ended: 09.01.2019
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 09.01.2019
Studies ended: 06.03.2019
Academy: University of Helsinki Open University
Language: Finnish
Themes: Areas and area planning, Ecosystems, Legislation, Politics and strategies, Society, Environment

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • ympäristöoikeuden yleiset periaatteet
  • ympäristöhallinnon päätöksenteon perusteet ja hallintomenettelyt
  • keskeisen ympäristölainsäädännön
  • soveltaa ympäristölainsäädäntöä käytäntöön
  • hankkia itsenäisesti ympäristöoikeudellista tietoa.