Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begins: 02.12.2022
Enrollment ends: 27.01.2023
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 01.05.2022
Studies end: 30.01.2023
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Biotechnology, Cleantech, Well-being, Climate and climate change, Waste management, Chemistry, Sustainable development, Risk management, Water, Population, Society, Environment

Sisältö

Kemikalisoituminen ihmisen terveyden ja luonnon uhkana; kemikaalien määrät ja päästöt; ympäristömyrkkyjen ominaisuudet, tutkimusmenetelmät ja vaikutukset luonnossa; kemikaalien vaikutukset ihmisen terveyteen; meluongelma; radioaktiivisten päästöjen leviäminen ja vaikutukset; ilman-, maaperän- ja vesiensuojelun sekä jätehuollon nykytila; savukaasujen ja jätevesien puhdistustekniikat ja niiden tehokkuus; autojen pakokaasujen puhdistusmenetelmät; jätehuollon ja raaka-aineiden kierrätyksen käytännön järjestäminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen ympäristölle haitallisiin kemikaaleihin ja säteilyyn sekä niiden vaikutukseen terveydelle; ekotoksikologian perusteet; ympäristönsuojelun eri osa-alueiden käyttämät ympäristönsuojelutekniikat.

Opintojakso on osa ympäristötieteen perusopintoja 25 op ja sen voi sisällyttää osaksi niitä.