Ympäristöriskien arviointi

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 21.09.2019
Enrollment ended: 05.11.2019
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 05.11.2019
Studies ended: 18.12.2019
Academy: University of Helsinki Open University
Language: Finnish
Themes: Ecosystems, Chemistry, Politics and strategies, Risk management, Environment

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin riskinarviointimenettelyihin sekä arvioinnin suorittamista tukeviin ympäristöterveyden , -kemian ja ekotoksikologian osa-alueisiin.