Ympäristöriskien arviointi

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 13.09.2020
Enrollment ended: 28.10.2020
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 28.10.2020
Studies ended: 18.12.2020
Academy: University of Helsinki Open University
Language: Finnish
Themes: Ecosystems, Chemistry, Sustainable development, Risk management

Opintojaksolla tutustut mm. ympäristölle haitallisiin kemikaaleihin, vaiheittaisiin riskinarviointiprosesseihin ja EU:n ympäristölainsäädäntöön kansallisella tasolla. Opintojakson jälkeen osaat esimerkiksi arvioida ympäristöriskejä ja tulkita ympäristönlaatunormeja ja raja-arvoja.