Ympäristöriskien arviointi

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 17.09.2021
Enrollment ended: 02.11.2021
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 02.11.2021
Studies ended: 19.12.2021
Academy: University of Helsinki Open University
Language: Finnish
Themes: Ecosystems, Organisms, Risk management, Environment

Opintojaksolla tutustut ympäristöriskeihin ja niiden arviointiin Suomessa ja EU:ssa. Opit myös, millaisia lainsäädännöllisiä ja eettisiä kysymyksiä riskinhallintaan liittyy, sekä mitä tarkoittaa varovaisuusperiaate ja miten sitä voidaan soveltaa riskinarvioinnissa ja -hallinnassa.