Ympäristötieteen aineopinnot

ECTS credits: 35
Course is open: No
Enrollment begun: 23.08.2021
Enrollment ended: 11.09.2021
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 16.09.2021
Studies ended: 31.05.2022
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Energy, Climate and climate change, Sustainable development, Circular economy, Culture, Legislation, Natural sciences, Natural resources, Politics and strategies, Food and nutrition, Economy and business, Population, Society, Environment

Ympäristötieteen aineopintojen 35 op tavoitteena on:

– laajentaa ja syventää ympäristötieteen perusopintojen kautta saavutettua tietämystä.
– kehittää opiskelijoiden aktiivista ajattelua opettamalla tieteellisen toiminnan periaatteita, tiedon aktiivista etsimistä, eri osa-alueiden tietojen yhdistämistä, teoreettisen tiedon soveltamista käytäntöön sekä kriittistä ja analyyttistä ajattelua.
– mahdollistaa opiskelijan oman erikoisosaamisen syventäminen.

Pakolliset opintojaksot (19 op)
YMPS4842 Ihminen ja kulttuuriympäristö 2 op
YMPS1040 Luonnon- ja ympäristönsuojelun historia 2 op
YMPS6045 Kansainvälinen talous ja ympäristöongelmat 4 op
YMPS6004 Ympäristöoikeuden perusteet 4 op
YMPS6008 Ympäristötalous 3 op
YMPS1038 Ympäristötieteen seminaari 2 op
YMPS1054 Ympäristötiedon haku ja hallinta 2 op

Valinnaiset opintojaksot (16 op): opiskelija voi valinnoillaan syventää osaamistaan haluamallaan tavalla.

Opintoihin valitaan ensisijaisesti ne opiskelijat, joilla on koko perusopinnot (25 op) suoritettuna.