Ympäristötieteen perusopinnot

ECTS credits: 25
Course is open: No
Enrollment begun: 10.08.2022
Enrollment ended: 08.09.2022
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 12.09.2022
Studies end: 21.05.2023
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Ecosystems, Climate and climate change, Waste management, Sustainable development, Circular economy, Legislation, Natural sciences, Natural resources, Forests, Politics and strategies, Food and nutrition, Water, Population, Society, Environment

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op
Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op
Ympäristötieteen kirjallisuus 5 op
Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op
Ympäristö ja yhteiskunta 5 op

Ympäristötiede tutkii ympäristön tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Alan tutkimus pyrkii tuottamaan päätöksentekijöiden käyttöön tietoa, jota voidaan käyttää ympäristön tilan parantamiseksi. Soveltavan tutkimusotteen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ohella ala on myös korostetusti monitieteinen. Perusopinnot antavat mahdollisimman monitieteisen kuvan ympäristötieteen teoreettisista perusteista, keskeisimmistä ympäristöongelmista sekä keinoista ympäristöongelmien hallitsemiseksi.

Opinnoista voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.