Ympäristövaikutusten arviointi

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 25.01.2020
Enrollment ended: 10.03.2020
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 10.03.2020
Studies ended: 19.05.2020
Academy: University of Helsinki Open University
Language: Finnish
Themes: Areas and area planning, Ecosystems, Sustainable development, Legislation, Politics and strategies, Risk management, Society, Environment

Opintojakson tavoitteena on perehtyä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) perusteisiin ja sen taustalla olevaan lainsäädäntöön.