Ympäristövaikutusten arviointi

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 26.01.2018
Enrollment ended: 12.03.2018
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 13.03.2018
Studies ended: 30.05.2018
Academy: University of Helsinki Open University
Language: Finnish
Themes: Ecosystems, Life cycle management, Organisms, Sustainable development, Circular economy, Legislation, Natural resources, Risk management, Population, Society, Environment

Opintojakson tavoitteena on perehtyä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) perusteisiin ja sen taustalla olevaan lainsäädäntöön. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • soveltaa oppimaansa käytännön työtehtävissä
  • tarkastella hankkeiden kaikkia ympäristövaikutuksia yhtäaikaisesti
  • selittää hanke YVA:n eri vaiheet
  • hahmottaa ympäristövaikutusten arvioinnin lainsäädännöllisen perustan.