Aluemaantieteen perusteet – kesäopinnot

Opintopisteet: 5
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 18.04.2022
Ilmoittautumisaika päättyi: 31.05.2022
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 01.05.2022
Opintojakso päättyi: 31.10.2022
Korkeakoulu: Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus
Kieli: Suomi
Aihealueet: Alueet ja aluesuunnittelu, Geopolitiikka, Luonnontieteet, Maantiede ja paikkatieto, Väestö, Yhteiskunta, Ympäristö

Maantiede on luonteensa mukaisesti alueellista; siinä tarkastellaan luonnon, kulttuurin, ihmistoiminnan ja yhteiskunnan vuorovaikutusta kokonaisvaltaisesti ja alueellisesti.

Kurssilla tutustutaan aluksi aluemaantieteen lähestymistapaan ja käsitteisiin. Lyhyen teoriaosuuden jälkeen työskennellään pienryhmissä ja laaditaan aluemaantieteellinen analyysi valitusta suuralueesta. Tämän jälkeen jokainen valitsee itseään kiinnostavan ilmiön ja tarkastelee sen alueellista vaihtelua globaalisti ja omalla suuralueella. Viimeisessä tehtävässä opiskelija käyttää aluemaantieteellistä analyysiä selittämään ilmiöön liittyviä alueellisia vuorovaikutuksia.

Kesäopinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina ja ne voi aloittaa aikaisintaan toukokuussa.

Opintojakso on osa maantieteen perusopintoja 25 op ja sen voi sisällyttää osaksi niitä (perusopinnot alkavat seuraavan kerran syyskuussa 2022).