Ekologian perusteet

Opintopisteet: 5
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 23.09.2022
Ilmoittautumisaika päättyi: 08.11.2022
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 08.11.2022
Opintojakso päättyi: 30.11.2022
Korkeakoulu: Helsingin yliopiston avoin yliopisto
Kieli: Suomi
Aihealueet: Ekosysteemit, Eliöt, Ilmasto ja ilmastonmuutos, Luonnontieteet, Vesi ja vesistöt

Kurssin osaamistavoitteet ovat:

  • tietää, mitä ekologia tieteenalana on ja mitä ekologiassa tutkitaan
  • oppii ekologisia käsitteitä ja osaa käyttää niitä oikeissa yhteyksissä
  • osaa vertailla vesi- ja maaekosysteemien eroja ja yhtäläisyyksiä
  • tietää, miten ekologisia teorioita hyödynnetään käytännössä