Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet

Opintopisteet: 5
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 02.12.2022
Ilmoittautumisaika päättyi: 30.12.2022
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 02.01.2023
Opintojakso päättyi: 26.02.2023
Korkeakoulu: Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus
Kieli: Suomi
Aihealueet: Alueet ja aluesuunnittelu, Luonnontieteet, Maantiede ja paikkatieto, Yhteiskunta, Ympäristö

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia teemoja:

 • Paikkatieto ja älykkäät sijaintitietoon perustuvat ratkaisut yhteiskunnassa
 • Avoimet paikkatietoaineistot ja -palvelut
 • Paikkatietojärjestelmät (GIS) ja -ohjelmistot
 • Paikkatiedon hallinta ja tulkinta sekä paikkatietoanalyysit
 • Paikkatiedon visualisointi
 • Karttaprojektiot ja koordinaattijärjestelmät
 • Kenttämittaus ja kaukokartoitus
 • Paikannustekniikat ja -sovellukset

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa kuvata mitä digitaalinen paikkatieto on ja käyttää paikkatiedon peruskäsitteitä
 • osaa etsiä ja arvioida avointa paikkatietoa, sekä hallita ja analysoida sijaintitietoa paikkatieto-ohjelmistoissa (GIS) ja -palveluissa.
 • tunnistaa yhteiskunnassa hyödynnettäviä älykkäitä paikkatietoon perustuvia ratkaisuja
 • osaa visualisoida paikkatietoa karttoina noudattaen kartografisen viestinnän perusperiaatteita