Geoinformatiikan perusteet

Opintopisteet: 5
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 01.12.2021
Ilmoittautumisaika päättyi: 19.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 03.01.2022
Opintojakso päättyi: 13.03.2022
Korkeakoulu: Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus
Kieli: Suomi
Aihealueet: Alueet ja aluesuunnittelu, Luonnontieteet, Maantiede ja paikkatieto, Yhteiskunta, Ympäristö

Sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat paikkatietoalan sovellukset yhteiskunnassa, paikkatietoaineistot Suomessa, kartanteon ja kartografian kehitys, karttaprojektiot ja koordinaattijärjestelmät, kenttämittaus ja kaukokartoitus, tietokannat ja tilastot, paikkatietojärjestelmät (GIS) ja -ohjelmistot, paikannustekniikat ja -sovellukset, paikkatietoanalyysit ja paikkatiedon tulkinta, viestintä ja visualisointi sekä internetkartat ja karttapalvelut. Kurssilla käytetään pääasiassa avoimia paikkatieto-ohjelmistoja (QGIS) ja avoimia verkkopalveluita.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää paikkatietoalan merkityksen ja tietää mitä paikkatietoaineistoja yhteiskunnassa on, osaa geoinformatiikan keskeiset käsitteet ja hallitsee perusmenetelmät. Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää mistä lähteistä paikkatietoa voi hakea, millaista tieto on, miten paikkatietoa voi itse kerätä, kuinka sitä käsitellään ja tulkitaan, tuotetaan, analysoidaan ja visualisoidaan karttoina ja tilastoina paikkatieto-ohjelmistolla (QGIS). Hän osaa kuvata keskeisiä paikkatiedon sovelluksia yhteiskunnassa ja ymmärtää miten paikkatieto liittyy maantieteelliseen tutkimukseen.